Narava & doživetja

Na seznam zavarovanih območij je krajinski park, ki se razprostira na 851 ha površine, uvrščen od leta 1992. Zajema del gričevja Slovenskih goric med Dravsko in Pesniško dolino, natančneje med Završko vasjo, Koreno, Voličino in Hrastovcem, ter predstavlja del t. i. osamelega krasa z nad zemeljskimi in podzemeljskimi kraškimi pojavi, ki se v širini 1 do 2 km razteza od Dupleka na jugozahodu pa do Hrastovca na severovzhodu. Za krajinski park je značilno nahajališče litotamnijskega apnenca, ki se nahaja na območju Strme gore. Iz tamkajšnjih kamnolomov so v preteklosti apnenec uporabljali kot gradbeni material.

Zanimivost:
V Voličini najdemo kraško podzemno jamo in poševno ali stopnjasto brezno. Ti geomorfološki posebnosti obiskovalcem še nista dostopni. 

V razloženem naselju Hrastovec v severnem delu gozdnate zakrasele planote Hrastovenjak ležijo na površini 4,2 ha Hrastovški ribniki. Ti so prvotno pripadali grofom Herbersteinom, ki so imeli v posesti še bližnje jezero Komarnik. Območje je pomemben življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst; od leta 1992 je zavarovano kot naravni spomenik.

Prava izbira za vse, ki obožujejo naravo in ribolov.

Akumulacijsko jezero blizu naselja Radehova v Pesniški dolini je nastalo z zajezitvijo Globovnice. Dolgo je 750 m in široko 400 m, njegova površina meri 24 ha. Velja za priljubljen kraj ribičev, v njem je namreč možno ujeti različne vrste rib: some, krape, ščuke, smuče in nekatere druge.

Med travniki v Pesniški dolini južno od naselja Močna je reka Pesnica zajezena v jezero Pristava. Drugo ime zanj je Šikerjev ribnik, saj leži v bližini znamenite Šikerjeve gostilne. Prvotni ribnik, ki je prejšnja stoletja pripadal grofom Herbersteinom (v njem so gojili ribe), so pred desetletji povečali v zadrževalnik reke Pesnice tako, da so na njen tok namestili pregrado. Jezero je dolgo 750m in široko 500m, njegova površina meri okoli 30 ha.

Zanimivost
V Jezeru Pristava so našli enega največjih somov.

Okrog jezera se lahko podate po urejenih Agatini in Franckovi poti.

Akumulacijsko jezero Komarnik leži približno 2 km zahodno od Lenarta v Slovenskih goricah. Obsega 26 ha površine, njegova povprečna globina je 1,5 m. Vzhodno od jezera se razprostira gozd Črni les, jugovzhodno od njega so travniki in intenzivno obdelana polja. Po regulaciji reke Pesnice in uničujoči melioraciji v Pesniški dolini je jezero z okolico postalo zadnje zatočišče in pomembno bivališče za nekatere živalske vrste in edini življenjski prostor za mnoge redke in ogrožene rastlinske ter živalske vrste. Nadvse pisana je favna vodnih ptic, za katere je jezero eno najpomembnejših gnezdišč v Sloveniji. V okolici Komarnika se ob vodotokih in ribnikih pojavlja tudi vidra. Okrog jezera Komarnik je speljana sprehajalna pot, postavljene so pojasnjevalne table in dve ornitološki opazovalnici. Možna sta dva dostopa: parkirišče ob Domu sv. Agate in parkirišče pod gradom Hrastovec.