Cerkev sv. Lenarta

Cerkev sv. Lenarta

Cerkev se prvič omenja leta 1196 in jo je nekoč obdajalo taborsko obzidje. Stoji na vzpetini nad trgom, na najvišji točki v Lenartu in daje kraju poseben pečat. V obdobju turških napadov je imela cerkev obrambno funkcijo. Zaradi svoje kvalitetne arhitekture in kamnoseških detajlov predstavlja najlepši primer "slovenjegoriške gotike". Je enotna poznogotska stavba, ki je v osnovi romanska, iz obdobja med leti 1516 in 1518. Leta 1531 so vdelali pevsko pevsko emporo, v sredini stoletja pa še prizidali zvonik z obrambnim pomolom in strelnico. Na zvonu je izpisana letnica 1573. Dve baročni kapeli na zahodni strani sta iz prve polovice 18. stoletja, zakristijo pa datiramo v sredo 18. stoletja. Župnišče je enonadstropna stavba, ki jo pokriva dvokapnica. Fasada je členjena z vertikalnimi in horizontalnimi lizenami in maltastimi šivanimi robovi. Današnjo podobo je dobila leta 1862, domnevno pa je iz 16. stoletja.

 Farni zavetnik cerkve je Sv. Lenart, zavetnik živine in konj. Največ obiskovalcev cerkve se zbere na Lenaršem žegnanju v začetku novembra.

Več informacij: www.zupnija-lenart.si