Cerkev sv. Ruperta

Cerkev sv. Ruperta

Župnijska cerkev sv. Ruperta stoji v vaškem jedru Spodnje Voličine. Po legendi na kraju sedanje cerkve stala kapela iz 11. stoletja, imenovana "Marija v trnju" ("Maria Dorn", "zur hl. Maria in spinis"). Leta 1352 je prvič omenjena kot podružnična cerkev sv. Ruperta, župnije Sv. Jurija na Ptuju. Leta 1443 po je že omenjena kot samostojna župnija. Sedanja stavba je iz leta 1538. Enoladijsko cerkev, ki jo pokriva strma dvokapnica, sestavljajo gotska ladja, prostoren gotski prezbiterij z visokim masivnim zvonikom na severu in zakristijo na jugu ter stranski baročni kapeli. Notranjost cerkve krasijo dela mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja, pred cerkvijo pa stoji spomenik Antonu Murku, zagovorniku enotnega slovenskega jezika v prvi polovici 19 stoletja.

Farni zavetnik sv. Rupert še je vedno priljubljen med preprostimi ljudmi. Velja za zavetnika rudarjev v solnih rudnikih, priporočajo se mu kot zavetniku zoper šen in otroške krče. Farno žegnanje je tretjo nedeljo v mesecu septembru.

Nadstropno župnišče ima na vhodni fasadi (proti cerkvi) dvoramno baročno stopnišče. V 18. stoletju povečano in povišano župnišče je v osnovi iz obdobja gotike.

Več informacij: http://zupnija-rupert-slo-gorice.rkc.si/index.php/content/display/10/Cerkev%20sv.%20Ruperta/20