Črni križ

Črni križ

Znamenje stoji v naselju Lormanje nad jezerom Komarnik, v gozdu Črni les. Bilo je postavljeno v spomin na  Agato s Štraleka (danes Zg. Voličina), ženo Friderika Herbersteina iz gradu Hrastovec. Znamenje je bilo obnovljeno leta 1665 in kasneje leta 1789, potem je bilo pozabljeno in je razpadlo. Katoliško prosvetno društvo Zarja iz Lenarta je leta 1939 znamenje ponovno zgradilo na istem mestu.