Stara osnovna šola

Stara osnovna šola

Prelepa klasicistična stavba iz leta 1895 stoji v centru mesta. Ponazarja temelj osnovnega šolstva v Lenartu, kjer je bila prva redna šola s stalnim učiteljem ustanovljena 1759 leta. V njej še vedno poteka pouk prvih razredov osnovne šole. Zraven šole se nahaja obnovljena hiša, v kateri je živel in ustvarjal pisatelj Ožbalt Ilaunig.