Trški špital

Trški špital

Med letoma 1626 in 1910 je v Lenartu deloval Špital, ki ga je leta 1625 ustanovil trški sodnik Maks Bernhardt za obubožane in bolehne tržane ter druge revne ljudi. Leta 1661 je grof Erazem Herberstein sirotišnico povečal in obnovil ter nad njo prevzel patronat. Patronat nad špitalom je imel vsakokratni lastnik hrastovške graščine. Špital je deloval do leta 1910, ko je rodbina Herberstein izročila upravo špitala lenarški občini. Okna hiše krasijo baročne mreže, v sredini hiše je kamnit portal, v katerem je na les naslikan grb grofa Herbersteina.