Trško jedro Lenarta

Trško jedro Lenarta

Stari del Lenarta oblikujejo značilne trške zgradbe – meščanske hiše iz 19. stoletja, ki so od župnišča ob cerkvi razporejene v nizih ob cesti proti Mariboru, Gornji Radgoni, Ptuju in Jurovskemu Dolu. Od posvetne stavbne dediščine sta ohranjena rotovž in špital. Trški sodnik je bil prvič omenjen že leta 1332; več kot 300 let so ga potrjevali Herbersteini iz bližnjega gradu Hrastovec, ki jim je bil trg podrejen. Tukaj so potekali živinski sejmi (sedemkrat na leto) in tedenski tržni dnevi (enkrat na teden). Leta 1625 je bil ustanovljen špital in leta 1675 rotovž. Razvoj trga so v 16. stoletju zavrli vpadi Turkov, pozneje kužne bolezni in številni požari. Ob popisu leta 1542 je trg štel 26 družin, leta 1754 je na tem območju bilo 45 hiš in 10 koč, leta 1790 so prešteli 300 prebivalcev.