Znamenitosti

V zavetju v parku posajenih dreves in grmovnic, označenih z latinskimi imeni, se lahko sprehodite po Evropski sprehajalni poti, uživate v druženju in igri z otroci ali preprosto uživate v miru.

Park nosi ime enega izmed idejnih očetov samostojne Slovenije dr. Jožeta Pučnika.

Domačini so na Zavrhu leta 1963 postavili 24 m visok lesen stolp in ga poimenovali po generalu Rudolfu Maistru. Danes na tem mestu stoji 17 m visok kovinski razgledni stolp, ki ob lepem vremenu nudi izjemen razgled na Pohorje, Kozjak, Boč, Donačko goro, sosednjo Hrvaško in celo na madžarske ravnice. Sredi naselja se bohoti Stupičeva vila, v kateri je general nekajkrat počitnikoval.

 

Stari del Lenarta oblikujejo značilne trške zgradbe – meščanske hiše iz 19. stoletja, ki so od župnišča ob cerkvi razporejene v nizih ob cesti proti Mariboru, Gornji Radgoni, Ptuju in Jurovskemu Dolu. Od posvetne stavbne dediščine sta ohranjena rotovž in špital. Trški sodnik je bil prvič omenjen že leta 1332; več kot 300 let so ga potrjevali Herbersteini iz bližnjega gradu Hrastovec, ki jim je bil trg podrejen. Tukaj so potekali živinski sejmi (sedemkrat na leto) in tedenski tržni dnevi (enkrat na teden). Leta 1625 je bil ustanovljen špital in leta 1675 rotovž. Razvoj trga so v 16. stoletju zavrli vpadi Turkov, pozneje kužne bolezni in številni požari. Ob popisu leta 1542 je trg štel 26 družin, leta 1754 je na tem območju bilo 45 hiš in 10 koč, leta 1790 so prešteli 300 prebivalcev.

 

 

Odkrijte Zavrh. V zavetju gozda, sadovnjakov in cvetočih travnikov sledite pesmi klopotca. Raziskujte zgodovino v Maistrovi muzejski zbirki, odkrijte življenje in tehnično dediščino preteklih generacij v viničarski zbirki. Razvajajte svoje čute in se povzpnite na Maistrov stolp ter uzrite lepoto Slovenskih goric skozi sončni zahod.

Voličina je tipičen primer slovenske gručaste vasi s starim vaškim jedrom, ki se je izoblikovalo v okolici cerkve. Kraj se prvič omeni v knežjem urbarju leta 1265. Posesti v Voličini so bile v lasti hrastovškega in vurberškega gospostva. Osrednji del vasi je cerkev svetega Ruperta, ki se v virih prvič omenja 1443. V okolici cerkve so razporejene zidane stavbe trškega značaja: župnišče, stara šola v osnovi iz leta 1763, nadgrajena 1eta 1838, nekdanja trgovina in gostilna, ter hiša z letnico 1829 v kamnu. V bližini je tudi kip, posvečen slovenskemu jezikoslovcu Antonu Murku (1809–1871).