O nas

Občina Lenart, v osrčju Slovenskih goric, kjer se srečujeta tradicija in sodobnost, podeželska krajina in mestni utrip, je v zgodovini doživela veliko sprememb

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. Leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Obe sta nekdaj poplavljali, danes pa sta strugi regulirani, kmetijske površine pa meliorirane. Gričevje oblikujejo miocenski laporji in peščenjaki, jugozahodno okolje pa litavski apnenci. Zaradi ugodnih življenjskih razmer je bilo občinsko ozemlje naseljeno že v miolitski dobi, zlasti pa za vlade Rimljanov. Slovenske gorice so gosto poseljene; opraviti imamo s posebnim tipom razloženih naselij, ki leže po ploščatih, podolžnih slemenih, kjer si slede v dolgih nizih, poudarjenih s topoli kot naravnimi strelovodi. Manjše gručaste vasi so se razvile le okoli cerkva, ki stoje navadno na vrhovih slemen. Razgibano pokrajinsko sliko ne oblikuje samo talni relief, ampak tudi razne pridelovalne kulture, ki so razporejene tako, da osojna pobočja gričev pokrivajo gozdovi, prisojna vinogradi, doline pašniki in travniki, obrobja pa njive in sadovnjaki.

Občina Lenart, ki jo sestavljata KS Voličina in KS Lenart, meri 61,80 kvadratnih kilometrov, po podatkih iz leta 2007 šteje približno 8.175 prebivalcev in 2.126 gospodinjstev. Obsega naslednja naselja: Črmljenšak, Dolge njive, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih goricah, Lenart v Slov. goricah, Lormanje, Močna, Nadbišec, Radehova, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Straže, Šetarova, Vinička vas, Zamarkova, Zgornja Voličina, Zavrh in Zgornji Žerjavci. Je tipična in po mnenju mnogih osrednja in najbolj slovenskogoriška občina, ki je ohranila podeželski značaj.

Na celotnem območju občine je 400 kmetijskih gospodarstev, najbolj razvite panoge so živinoreja, sadjarstvo in vinogradništvo.
V Območno obrtno zbornico Lenart je vključenih 206 obrtnikov, samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb.
V občini delujeta dve osnovni šoli z enotami vrtcev, glasbena šola, ljudska univerza, splošna knjižnica, zdravstveni dom, zasebne zdravstvene ambulante, fizioterapija, lekarna in veterinarska bolnica.

V Lenartu delujejo še naslednje organizacije in zavodi: Okrajno sodišče Lenart, Policijska postaja Lenart, Upravna enota Lenart, izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Urad za delo Lenart, Center za socialno delo Lenart, izpostava Davčnega urada Maribor, notar, Območna obrtna zbornica Lenart, Kmetijska svetovalna služba Lenart, izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, pošta in banke.
V občini je zelo aktivno društveno življenje, saj deluje 94 društev: športna, kulturna, turistična, gasilska, društva upokojencev in mnoga druga.
Duhovno in versko življenje se odvija v farnih cerkvah Svetega Lenarta v Lenartu in Svetega Ruperta v Voličini.
Udejstvovanje v različnih sestavinah kulture je že od nekdaj bogatilo življenje ljudi v Slovenskih goricah. Glede na tradicijo in možnosti so se razvila in ohranila tista področja kulture, ki so bila ljudem najbližja in najbolj dostopna. Na območju naše občine, kjer ni poklicnega gledališča in poklicnih glasbenih ustanov delujejo v krajevnih središčih kulturno umetniška društva. Za vsako uprizoritev igre, za vsak nastop pevskega zbora, folklorne ali lutkovne skupine je potrebno delo precejšnjega števila ljudi, ki to delo opravijo z ljubeznijo in žrtvovanjem svojega prostega časa. Njihova nagrada sta aplavz in polna dvorana obiskovalcev.
Občina Lenart, ki leži v osrčju Slovenskih goric, je s svojo razgibanostjo od gričevnatega do nižinskega sveta privlačna za izletnike, ki jih pritegujejo naravne lepote, poleg tega pa tudi številni naravni, zgodovinski in kulturni spomeniki, športne in kulturne prireditve ter ohranjeni ljudski običaji. V izletniški turizem se vključujejo domači prebivalci, prebivalci širšega območja Slovenije in Avstrije.

V občini so številni zgodovinski in kulturni spomeniki, ki so privlačni za turista; da omenimo le nekatere:
- kraj Hrastovec z gradom in lepo viteško dvorano, ki je prvič omenjen že v 13. stoletju
- Voličina s cerkvijo iz 15. stoletja in mežnarijo iz 16. stoletja
- stare stavbe v Lenartu (Špital, Rotovž)
- Zavrh z Maistrovo sobo, kletjo in stolpom
- jezeri Radehova in Pristava
- naravni rezervat Komarnik.

Skratka, v občini Lenart se združujeta mestni utrip in pridih podeželja. Privablja tiste, ki imajo radi naravo, lepe razglede in raznovrstne športne aktivnosti. Zanimiva je zlasti za pohodnike, kolesarje, ribiče in lovce. Potepanje po slovenskogoriških gričih, med vinogradi, v okolici jezer in rek nudi sprostitev in užitek. Domače gostilne in kmečki turizmi ponujajo tradicionalno slovensko in sodobno kuhinjo. Dobra vinska kapljica, sadje in domače dobrote okrepijo telo in dušo.
Vabimo vas, da nas obiščete!

kazalniki