Slovenia Green

Zelena destinacija

Občina Lenart  se je v letu 2018 pridružila k Zeleni shemi slovenskega turizma. S podpisom Zelene politike slovenskega turizma se je zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave na področju turizma. Marca 2019 je postala polnopravna članica družine Slovenia Green. Slovenska turistična organizacija ji je podelila znak Slovenia Green Destination Silver, ki potrjuje prizadevanje občine in vseh vključenih deležnikov, da postane destinacija, ki sledi trendom razvoja na različnih področjih delovanja a vseeno uspeva ohranjati svojo avtentično podeželsko podobo. Ponovna presoja trajnosti destinacije sledi v letu 2022.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN: slo silver

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Družina Slovenia Green

Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold/Platinum) morajo destinacije izpolnjevati kriterije Green Destinations Standard, medtem ko morajo ponudniki za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation /Park/ Travel Agency /Attraction /Cuisine/ Beach najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

Na spletni strani Slovenske turistične organizacije preberite o Zeleni shemi slovenskega turizma, napotkih kako se pridružiti družini Slovenia Green in spoznajte trajnostne znake, ki jih Zelena shema slovenskega turizma priznava.

MGRT letno objavi razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.


Ključni dokumenti ZSST:

Sklep o potrditvi akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Lenart

Trajnostno poročilo 2019-2021

Kazalniki uspešnosti turistične destinacije Občine Lenart

Zeleni napotki -letak

Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma

Strategija trajnostnega razvoja turizma Občine Lenart 2022 - 2025

Krizni načrt za turizem

Akcijski načrt trajnostnega razvoja turizma

Zelena politika slovenskega turizma

Etični kodeks turizma Občine Lenart

Etični kodeks za turistične vodnike v Občini Lenart

Povzetek analize anket Zelene sheme 2021