Novice

Znanstveno-raziskovalno središče Ptuj skupaj z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor so dne 4. 5. 2022 objavili Šesti javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.
Rok za prijavo je 31. maj 2022.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25.3.2022 objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.  Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Občina Lenart predstavlja središče Slovenskih goric v upravnem in prometnem smislu. Je nosilka certifikatov Občina brez plastike in Občina po meri invalidov.

Je del podravske statistične regije in meri 61,80 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 111. mesto. Obsega naselja: Črmljenšak, Dolge njive, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih goricah, Lenart v Slov. goricah, Lormanje, Močna, Nadbišec, Radehova, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnji Porčič, Spodnji Žerjavci, Straže, Šetarova, Vinička vas, Zamarkova, Zgornja Voličina, Zavrh in Zgornji Žerjavci. Najvišji vrh v destinaciji je Zavrh, ki meri 370 m in je poznan kot odlična točka za opazovanje slikovite slovenskogoriške pokrajine.

Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) se zavedamo ranljivosti in pomena čebel za naš ekosistem in našo prihodnost. V okviru projekta »Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin«, ki bo potekal v soboto 26. marca, si aktivno prizadevamo za zasaditev površin z medovitimi rastlinami, kar čebelam in ostalim opraševalcem omogoča dodatne pašne površine. Naš cilj je, da se poveča število medovitih rastlin, ki bodo nudila medenje v prihodnosti in zagotavljala preživetje opraševalcev. Ena od možnosti za povečanje števila medovitih rastlin predstavljajo tudi površine streh in vertikalnih površin, ki se tudi pri nas v Sloveniji že vključujejo tako pri načrtovanju novih stavb kot tudi pri sanacijah.

Nekaj predlogov, kako lahko tudi kot voznik avtomobila pripomorete k boljši kakovosti zraka v naši občini in k manjšanju vpliva na podnebne spremembe in istočasno še privarčujete: 

  • Poskrbite, da bo vaše vozilo redno in dobro vzdrževano. Stalno preverjajte nivo olja. Pravilno vzdrževana vozila delujejo bolj učinkovito, porabijo manj goriva in imajo zato manj emisij toplogrednega plina CO2 ter manj emisij onesnaževal zunanjega zraka.

Občinski svet Občine Lenart je na svoji 20. redni seji, dne 10. 2. 2022 sprejel Strategijo razvoja  trajnostnega turizma občine Lenart za obdobje 2022- 2025. Gre za ključni dokument z novimi  smernicami pri  nadaljnjem  razvoju ter prvi samostojni strateški dokument za področje turizma v Občini Lenart. Strategija je ciljno usmerjena in  bo Občini Lenart dolgoročno omogočila uspešnejši razvoj in umestitev turizma med vodilne občinske gospodarske panoge.

Občina Lenart je sodobna podeželska občina, ki se kljub modernizaciji in širjenju infrastrukture trudi delovati v smeri  ohranjanja kulturne dediščine, vodnih virov, narave in zagotavljanja zdravega okolja za sedanje in poznejše prebivalce. Naravne danosti, mir, varnost in lepo urejeni kraji, ki ste jih deležni tudi vi, ko vas pot popelje k nam, so rezultat skupnega truda vseh, ki v občini živimo in delamo.

Vabimo vas, da del naše skupine postanete tudi vi. To lahko preprosto storite na dva načina:

Krajina naše občine je zelo razgibana in ponuja veliko možnosti za pohodnike in kolesarje.  Za slednje v letošnjem letu nadaljujemo konkretnimi deli na dopolnitvi mreže kolesarskih poti v naši občini in celotnem območju Slovenskih goric. 

Občina Lenart se trudi delovati trajnostno na vseh področjih poslovanja, tudi v turizmu. Je nosilka znaka Slovenia Green Destination Silver, ki ga na osnovi doseženih kriterijev v okviru Zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija.
Vabimo vas, da sodelujete in nam pomagate širiti in izboljšati trajnostno naravnanost naše občine in izpolnite katero izmed spodnjih anket.

Začetek, konec in trajanje kurilne sezone v Sloveniji določa Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), in sicer se kurilna sezona začne tretji dan, ko je zunanja temperatura ob 21. uri tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Konec sezone gretja pa je tretji dan, ko je zunanja temperatura v prvi polovici leta ob 21. uri tri dni zapored višja ali enaka 12 °C. Po podatkih ARSO v večini nižje ležečih območjih kurilna sezona traja v povprečju od 6 do 8 mesecev, v višje ležečih, gorskih območjih, pa tudi do 11 mesecev.

Stran 1 od 2