Novice

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25.3.2022 objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.  Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom.

Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat ali turistično atrakcijo.

Upravičenci

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat ali turistično atrakcijo.

Prijavijo se lahko upravičenci, ki so registrirani za dejavnost po SKD: 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.202 (turistične kmetije s sobami), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom), 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča), 55.300 (dejavnost avtokampov, taborov), 56.101 (restavracije in gostilne), 56.102 (okrepčevalnice in podobni obrati) in 56.105 (turistične kmetije brez sob).

Upravičeni so naslednji stroški:

  • Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
  • stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak,
  • stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Več podatkov o razpisu:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-gostinske-ponudnike-3/

Pridobitev okoljskih  in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu pomeni večjo prepoznavnost ter konkurenčno prednost na trgu. Gostje ponudnike, ki jih ne poznajo, izbirajo tudi na podlagi teh znakov, saj znaki zagotavljajo nivo pričakovane kakovosti in ponudbe.

V kolikor se odločite za pridobitev katerega od znakov vas vabimo, da svojo ponudbo še dodatno izpostavite na zemljevidu slovenskega turizma, v okviru Zelene sheme.

Seznam znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma

V skladu z navodili za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN za turistične nastanitve, turistične agencije, atrakcije, parke in plaže/kopališča mora turistična nastanitev, turistična agencija, atrakacija, park, plaža/kopališče ali restavracija, ki želi vstopiti v Zeleno shemo slovenskega turizma, posedovati ali pridobiti mednarodno uveljavljen in s strani SLOVENIA GREEN priznan znak.

Nastanitve lahko prejmejo znak Slovenia Green Accommodation na podlagi:

Bio Hotels, Ecocamping, EMAS, EU Ecolabel, Green Globe, Green Key, Travelife ali

World of Glamping Green.

Turistične agencije lahko prejmejo znak Slovenia Green Travel Agency na podlagi:

Travelife ali Green Globe.

Atrakcije lahko prejmejo znak Slovenia Green Attraction na podlagi:

Green Globe ali Green Key.

Plaže/kopališča lahko prejmejo znak Slovenia Green Beach na podlagi:

Modra zastava

Seznam znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma, s kratkim opisom posameznega znaka in pogoji za pridobitev najdete na: https://www.slovenia.info/uploads/zelena_shema/2020/prirocnik/priloga_7_seznam_znakov.pdf.